Executor Judecatoresc ADINA PLACINTA
image2 image3 image1

Executor Judecatoresc ADINA PLACINTA

SCPEJ Placinta este competent sa desfasoare activitati de executare silita in judetele Braila, Galati si Vrancea.

SCPEJ Placinta este membru cu drepturi depline al Uniunii   Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Galati, fiind numit prin Ordinul Ministrului   Justitiei.
Executorul judecatoresc este principalul organ de executare cu plenitudine de competenta de executare in materie civila.
Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.
Activitatea  executorilor judecatoresti se înfaptuieste în conditiile legii, cu respectarea  drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de  limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine  sociala